BORANG PENDAFTARAN PELAJAR

Terma dan syarat: 1.Pelajar perlu hadir mengikut jadual yang ditetapkan.  2.Pelajar perlu fokus semasa sesi kelas berlangsung. 3.Vandalisme adalah dilarang. Pusat tuisyen berhak menuntut ganti rugi daripada pelaku.

Yuran: 1.Yuran bulanan perlu dijelaskan sebelum 1hb pada setiap bulan. 2.Sekiranya terdapat tunggakan yuran, pusat tuisyen berhak untuk tidak membenarkan pelajar untuk masuk ke kelas. 3.Pelajar tidak boleh berhenti tanpa memberitahu notis bertulis kepada pusat tuisyen.

Close Menu