Job Sheet Mengajar Tutor Mathspower

Arahan: 1.)Job sheet mengajar perlu diisi oleh tutor dalam tempoh 24 jam dengan menggunakan handphone  selepas sesi pengajaran selesai. 2.)Pihak pengurusan pusat tuisyen akan menjalankan proses validasi sebelum membuat pembayaran kepada tutor. Pastikan maklumat yang diisi di dalam job sheet adalah tepat (terutamanya info tentang jam dan masa tutor hadir ke tuisyen).