BORANG PENDAFTARAN PELAJAR

Terma dan syarat: 1.Pelajar perlu hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 2.Pelajar tidak boleh ponteng tanpa alasan yang munasabah. 3.Pelajar perlu fokus semasa sesi kelas berlangsung. 4.Vandalisme adalah dilarang. Pusat tuisyen berhak menuntut ganti rugi daripada pelaku.

Yuran: 1.Invois yuran bulanan akan dihantar kepada anda pada setiap hujung bulan. Bayaran perlu dijelaskan sebelum atau pada 5 hb setiap bulan. 2.Sekiranya terdapat 2 bulan tunggakan yuran, pusat tuisyen berhak untuk tidak membenarkan pelajar masuk ke kelas. 3.Pelajar tidak boleh berhenti tanpa memberitahu notis bertulis kepada pusat tuisyen. 4.Pakej & yuran adalah seperti yang tertera disini.

Close Menu