BORANG PENDAFTARAN KELAS INTENSIF MATEMATIK 2019

Terma dan syarat: 1.Pelajar perlu hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 2.Pelajar tidak boleh ponteng tanpa alasan yang munasabah. 3.Pelajar perlu fokus semasa sesi kelas berlangsung. 4.Vandalisme adalah dilarang. Pusat tuisyen berhak menuntut ganti rugi daripada pelaku.

Close Menu